siedzący tryb pracy osoby w biurze profilaktyka kręgosłupa rzetecki fizjoterapia

JAK SIEDZIEĆ PRAWIDŁOWO ŻEBY NIE BOLAŁ KRĘGOSŁUP?

Ból kręgosłupa jest spowodowany wieloma czynnikami, które wpływają na zmniejszenie zdolności do utrzymania prawidłowej biomechaniki w efekcie czego kręgosłup traci swoje pierwotne ustawienie i dochodzi do przeciążenia danych segmentów, najczęściej dolnej części kręgosłupa czyli odcinka lędźwiowo-krzyżowego (połączenie ruchomej części kręgosłupa z nieruchomą).

Jednym z czynników zaburzających prawidłową pracę kręgosłupa jest długotrwała pozycja statyczna siedząca np. za kierownicą samochodu, w trakcie pracy biurowej lub podczas prac manualnych siedząc.

Kręgosłup ze względu na swoją budowę jak i funkcję jest zaprojektowany do utrzymywania wyprostowanej pozycji ciała umożliwiając przy tym szeroki zakres ruchów: zgięcie boczne, skłon w przód, wyprost, rotacja oraz ruchy złożone. Ciało ludzkie jest przystosowane do ruchu i przemieszczania oraz ciągłej zmiany pozycji co wpływa na stymulowanie układu nerwowego. Pozycja statyczna długotrwała powoduje zmiany przeciążeniowe zwiększając nacisk oraz napięcie na tkankach miękkich kręgosłupa: więzadła, torebka stawowa, krążki międzykręgowe; co w efekcie odczuwamy jako dolegliwości bólowe. Pozycja statyczna jest bardziej obciążająca dla kręgosłupa niż wysiłek fizyczny. Chcąc utrzymać dobrą kondycję kręgosłupa przez długie lata konieczny jest ruchy i aktywność fizyczna.

Niemniej jednak warunki środowiskowe jak praca biurowa przez wiele godzin dziennie czy też prowadzenie samochodu wymuszają na naszym kręgosłupie dodatkowe obciążenie i szybsze zmęczenie. Nie każdy może zmienić pracę, ale można zastosować parę praktycznych zaleceń, które zminimalizują negatywne skutki pracy siedzącej i umożliwią lepsze samopoczucie.

Po pierwsze warunki stanowiska pracy:

  • Siedzisko powinno być na tyle szerokie aby pośladki przylegały do tylnej krawędzi a koniec siedziska kończył się na zgięciu kolanowym
  • Wysokość krzesła powinna umożliwiać utrzymywanie kąta prostego w stawie biodrowym i kolanowym ze stopami przylegającymi do ziemi
  • Delikatnie wyprofilowany fotel pod odcinek lędźwiowy lub zwinięty kawałek materiału przylegający pomiędzy odcinek lędźwiowy a oparcie

Częste przerwy w pracy, zmiana pozycji:

  • W pracy co każde 30 min postaraj się wstać zrobić kilka kroków, przejść się po schodach
  • Wykonaj kilka przysiadów, wykroków, otwórz klatkę piersiową z rękami splecionymi za plecami
  • Wykonaj skłon w bok w jedną i drugą stronę, przeciągnij się przy futrynie drzwi

Oto kilka prostych rad, które można stosować w pracy zmniejszając negatywne skutki pracy siedzącej. Do tego warto każdego dnia poświęcić trochę czasu wolnego na aktywność fizyczną.

W razie wystąpienia dolegliwości bólowych utrzymujących się dłuższy czas i pogarszających jakość życia i naszej pracy warto skonsultować się z fizjoterapeutą lub lekarzem i stosować się do zaleceń, które mają na celu przywrócenie prawidłowej ergonomii oraz wzmocnienie słabych regionów ciała zmniejszając ból.